16.01.2014 г.

Всеки на този свят е добър за нещо

Живеели в една планина семейство дракони. Майката често изпращала зеленото драконче да носи вода с две делви. Едната делва била гладка, прекрасно изваяна, симетрична, съвършена. Не пропускала нито капка. Нея майката винаги закрепвала на дясното рамо на детето си. Другата делва била леко крива, пропукана и крилатото гущерче успявало да пренесе до вкъщи едва половината от налятата в гърлото й вода. Тази делва винаги стояла на лявото му рамо. "Защо ме караш да се трудя напразно, мамо" - възнегодувало веднъж дракончето. - "Лявата делва нищо не струва, само дясната върши работа." "Не бързай с изводите", отвърнала драконката. - "Обърни се назад и виж пътя, по който си минало. Само лявата му страна е обсипана с цветя. Може би спуканата делва не е добра за пренасяне на вода, но тя чудесно изпълнява не по-малко важно предназначение - да полива растенията. Всеки на този свят е добър за нещо. Само трябва да откриеш какво е твойто призвание. Източник: http://liternet.bg/publish13/m_koleva/krilatata/intermediia4.htm

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Благодаря ви, че отделихте от времето си, за да оставите коментар. Това значи много за мен!:)